Prečo nám dôverujete?

Dôvera sa nedá vynútiť ani kúpiť a je vratká. Vieme, že budovanie dôvery trvá čas a jej budovanie je našou každodennou prácou. V dobrom i zlom. Sme presvedčení, že Vaša dôvera je odrazom našich služieb. Sme firma 21.storočia plne orientovaná na zákazníka a naše...

Prečo to robíme lepšie?

Mnohí sa nás pýtajú, prečo sa nám tak darí. A prečo by to aj iní nevedeli robiť tak ako my? Na to neexistuje univerzálna odpoveď, ale skúsime ju dať do niekoľko odrážok a do trošky komentárov:-) Nie do komentov Zdenka Trošky, to by ste sa len smiali a smiali:-) za tie...